Biserici şi mănăstiri demolate în secolul al XX-lea


Aşezămintele brâncoveneşti
VEZI ALBUM

Biserica Creţulescu
VEZI ALBUM

Biserica Enei
VEZI ALBUM

Mănăstirea Mihai Vodă
VEZI ALBUM

Mănăstirea Pantelimon
VEZI ALBUM

Mănăstirea Văcăreşti
VEZI ALBUM

Schitul Maicilor
VEZI ALBUM

Biserica Albă Postăvari
VEZI ALBUM

Biserica Bradu Staicu
VEZI ALBUM

Biserica Olteni
VEZI ALBUM

Biserica Sfântul Nicolae Sârbi
VEZI ALBUM

Biserica Spirea veche
VEZI ALBUM

Paraclisul Institutului medico-legal
VEZI ALBUM

Alte Biserici demolate în secolul al XX-lea
VEZI ALBUM